- TOM TRAVEL CO.,LTD

LAO CAI – Y TY – MUONG HUM – SA PA (3 DAYS – 2 NIGHTS)

Day 1: Long drive to spectacular region Lao Cai – Y Ty

Day 2: Y Ty - Ngai Thau village – Y Ty

Day 3: Enjoy the trip from Y Ty – Muong Hum – Sa Pa

LAO CAI – Y TY – MUONG HUM – SA PA (2 DAYS – 1 NIGHT)

Day 1: Long drive to spectacular region Lao Cai – Y Ty

Day 2: Enjoy the trip from Y Ty – Muong Hum – Sa Pa

DISCOVERY Y TY FROM LAO CAI (FULL DAY TRIP)

LAO CAI – Y TY – MUONG HUM – SA PA (FULL DAY TRIP)

SA PA - MUONG HUM – Y TY – LAO CAI

 

Day 1: Sa Pa – Muong Hum – Y Ty

Day 2: Y Ty - Ngai Thau village - Lao Cai

 

EXPLORE SA PA - MUONG HUM – Y TY – LAO CAI

Day 1: Sa Pa - Muong Hum  – Y Ty

Day 2: Y Ty - Ngai Thau village – Y Ty

Day 3: Y Ty – Choan Then village - Lao Cai

SA PA TREEKING AND HOME STAY TOURS (START FROM SA PA)

TOM  - TAHST SPECIAL:

Sa Pa – Hang Da – Hau Chu Ngai – Hau Thao – Giang Ta Chai – Ta Van – Lao Chai – Y Linh Ho (2 days and 1 night)

DISCOVER NAM CANG AND TA GIANG PHINH VILLAGES

Highlight: Muong Hoa Valley – Explore the hidden hilltribe villages in the North

Trip Note: Trek the dirt trails of Sapa, Less Travelled

With this route is the home of many hill tribes such as : Black H’mong. Giay, Redzdao , Tay, Xa Pho people

Authentic in lifestyle and colorful in costumes, most of the tribes during the 17th-18th century, two full day tour bring you best sceneries, quiet trail with few visitors. 

Duration : 2days-1night

KHÁM PHÁ ĐỈNH FANSIPAN BẰNG XE Ô TÔ & CÁP TREO

Hướng dẫn viên và tài xế Tom Travel sẽ gặp bạn tại khách sạn của bạn ở Sapa để thông báo hành trình du lịch 9:00 sáng, chúng tôi rời Sapa bằng xe buýt đến đèo Trầm Tôn để xin phép leo lên núi.